პროდუქტები

მაცივარ აგენტი(ფრეონი) პატარა შეფუთვაში

R407A 850 Gr 

R134A 900 Gr 

R600A 420 Gr

R400A 800 Gr