პროდუქტები

დაწყვილებული სპილენძის იზოლირებული მილები

დაწყვილებული სპილენძის იზოლირებული მილი 1/4-3/8

დაწყვილებული სპილენძის იზოლირებული მილი 1/4-1/2

დაწყვილებული სპილენძის იზოლირებული მილი 3/8-5/8