პროდუქტები

სპილენძის სწორი მილები

22მმ X 1.0 მმ

25მმ X 1.0მმ

28მმ X 1.0მმ

35მმ X 1.0მმ

42მმ X 1,0მმ